LIIKMEMAKS 2019
 


Austatud HJS liikmed!

01.03.2019 algab uus jahiaasta ja meil sellega koos ka uus majandusaasta.
Vastavalt Seltsi põhikirjale kuulub liikmemaks tasumisele ühe kuu jooksul uue
majandusaasta algusest- seega hiljemalt 31.03.2019

Maksu tasumine:
Saaja: Hiiumaa Jahimeeste Selts
a/a: EE621010602007032003
summa: 25.00
selgitus: liikme nimi, jahtkond

Ilusat uut jahiaastat soovides
Anu Sarapuu

LEADER toetuse saanud projekt: HJS Emmaste Tilu jahimaja renoveerimine
 

Hiidlaste Koostöökogu ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on otsustanud toetada Hiiumaa Jahimeeste Seltsi projekti Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetmest 19.2:

MTÜ Hiiumaa Jahimeeste Selts Emmaste jahtkonna Tilu jahimaja energiasäästlikkuse tõstmine( viitenumber 619216390276) summas 10640 EUR.

 

Jahimeestel peab ühistegevuseks olema koht kus koguneda, et seltsi ülesandeid ja kohustusi täita.

Emmaste jahimajas toimub ühisjahtide korraldamine, ulukite esmane käitlemine, pakutakse partnerile toorainet vääristamiseks, uute toodete arendamiseks.

 Samal krundil asuvad ulukite esmatöötlemise kuur jahutuskambriga, laskepaik liikuva sihtmärgi laskmiseks, maakelder jt. jahinduseks vajalikud rajatised. 

Tööde käigus vahetatakse välja Tilu maja aknad, välisuks, kaasajastatakse elektrisüsteemid.  Maja seinad ja lagi soojustatakse, kütteks paigaldatakse õhksoojuspump. Köök saab samuti uue ilme, sisse tuuakse soe vesi.

1927.aastal ehitatud ja viimati 1970.ndatel seestpoolt remonditud rehetuba saab seega uue ilme.

Töödega alustatakse 2017. aasta algul, tööde teostajaks Leva AS.

 
HJS Juhatus
Tegevjuhi vastuvõtuajad
  • esmaspäeval 09.00 - 17.00
  • reedel 09.00 - 17.00